خشت اولِ تونل محرّم

محمدمهدی جعفری زادهدر کشورهای پیشرفته، زمانی که می خواهند یک پروژه را شروع کنند در ابتدا به دقت و با وسواس تمام، همه زوایای آن را به صورت علمی و کاملا کارشناسی شده، مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند سپس چنانچه از جمیع جهات مورد تأیید و در طرح و برنامه قرار گرفت، آن را به موقع اجرا می گذارند.
بر این اساس، آنها یا کاری را شروع نمی کنند و یا اگر شروع کردند آن را طبق برنامه به سرانجام می رسانند. هیچگاه در بین راه پروژه را به دلیل نداشتن توجیه فنی و یا توجیه اقتصادی متوقف نمی کنند چرا که اتلاف وقت و هزینه های انجام گرفته برای آنها بسیار مهم و غیرقابل صرف نظر کردن است. در آنجا هیچ کس کارش را با توصیه و سفارش این نماینده مجلس و آن فرد ذی نفوذ شروع نمی کند که به خاطر رودربایستی و یا تغییر افراد، آن را کنار بگذارد.
متأسفانه در کشور ما و از جمله شهرستان کازرون، هر نماینده  ای قبل از انتخابات قول‌های بی حساب و کتاب و غیرکارشناسی می‌دهد بعد در وفای به عهد، درمی ماند. به هر جا مراجعه می کند با درهای بسته مشکلات مالی و یا فنی مواجه می شود و سعی می کند به زور و با فشار، چند گامی از آن طرحِ قول داده شده را اجرایی کند تا بعد بگوید «در زمان من این مقدار از کار انجام شد» تا کی باید این روش‌های غلط و مشکل آفرین دنبال شود و ملتی را  بی‌جهت دلخوش کنند؟ آیا تونل محرم از ابتدا بر اسلوب و برنامه کاملا فنی و کارشناسی شده استوار بود؟ اگر پاسخ، آری است، چرا در مراحل بعد با مخالفت کارشناسان مواجه گردید؟ چرا دایم می گویند این تونل توجیه فنی ندارد و پس از احداث، جان مردم را به خطر می اندازد؟ چرا از اول، نظرات اصولی و صحیح داده نشد؟ چه کسانی اعمال نفوذ کردند و فشار آوردند؟ آنها اکنون برای مردم شهرستان کازرون چه جوابی دارند؟ چرا هزینه‌های زیادی طی سالیان مختلف در این پروژه صرف شد و حال رها شده است؟ چه کسانی پاسخگوی این اتلاف فرصت‌ها و هزینه‌ها هستند؟
اما چنانچه این پروژه هیچ مشکل فنی و علمی ندارد و با اجرای آن جان مسافران به خطر نمی افتد بلکه در وقت و انرژی و هزینه ملی و محلی صرفه‌جویی می‌شود، چرا برای آن، اعتبار لازم را تخصیص نمی دهند و استخوان در زخم آن را رها کرده اند؟ به هر حال باید کارشناسان ذیربط بدون هیچ ملاحظه ای، به صورت شفاف با مردم کازرون سخن بگویند و تکلیف این پروژه را مشخص کنند. اگر به این نتیجه برسند که این پروژه مشکل فنی و علمی دارد و نباید ادامه یابد، صریح و روشن به مردم بگویند و همه کسانی که قبلا باعث این خسارتها به منابع ملی شده اند، تنبیه و مجازات شوند و به جای این پروژه، فکر یک مسیر جایگزین اصولی باشند ولی اگر مسایل فنی و کارشناسی صرفا بهانه‌ای برای پوشش عدم تخصیص اعتبار و بودجه است، مردم را مأیوس و دلسرد نکنند و آن را به سرانجام برسانند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *