سرمقاله

خشت اولِ تونل محرّم

خشت اولِ تونل محرّم

در کشورهای پیشرفته، زمانی که می خواهند یک پروژه را شروع کنند در ابتدا به دقت و با وسواس تمام، همه زوایای آن را به صورت علمی و کاملا کارشناسی شده، مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند سپس چنانچه از جمیع جهات مورد تأیید و در طرح و برنامه قرار گرفت، آن را به […]

چه کسانی سرمایه‌گذاران را از کازرون فراری می‌دهند؟

چه کسانی سرمایه‌گذاران را از کازرون فراری می‌دهند؟

بدون شک عموم سرمایه‌گذاران، اگر در شرایط مطلوبی قرار گیرند، ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در زادگاه‌شان به گردش درآورند؛ اما اینکه چرا کازرون نمی‌تواند فرزندان متموّل خود را در «شرایط مطلوب» قرار دهد تا آن‌ها با میل و رغبت، در آن سرمایه‌گذاری کنند، به عوامل دافعه گوناگونی ارتباط می‌یابد. اگر با سرمایه‌گذاران کازرونی […]

تفکر توسعه گرا

تفکر توسعه گرا

محمدمهدی جعفری زاده مدیران هرکشوری در هر سطحی که باشند (ارشد- میانی- پائینی) در صورتی حوزه تحت مدیریت‌شان به رشد و شکوفایی می‌رسد که «تفکر توسعه‌گرا» داشته باشند. تفکر توسعه‌گرا به شاخص‌های توسعه نظر دارد و تمام فعالیت‌ها را با این محوریت دنبال می‌کند. نگاه به اقتصاد – فرهنگ- سیاست- ورزش- بهداشت و درمان- عمران […]

چاره اندیشی برای آلودگی  هوای کازرون

چاره اندیشی برای آلودگی هوای کازرون

شهرستان کازرون در نیم قرن اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات و معضلات نو و کهنه مواجه بوده و به جای حل آن ها، با گذشت «هر دهه» و اینک با سپری شدن «هر سال» بر حجم مشکلاتش افزوده می‌شود. شمارش مشکلات مرکز شهرستان، بخش‌ها و روستاهایش نیاز به نگارش کتاب قطور دارد که به قلم […]

هوش رسانه‌ای، حلقه مفقوده  در میان برخی مدیران شهرستان

هوش رسانه‌ای، حلقه مفقوده در میان برخی مدیران شهرستان

اهمیت و جایگاه رسانه در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، اما با رشد کمی و کیفی رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی و تعامل تنگاتنگ عامه مردم با رسانه‌ها، روش‌های بهره برداری درست از ظرفیت‌های رسانه‌ها، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. اهمیت این امر به ویژه برای مدیران در کشور ما نمود بیشتری دارد. در روزگار […]

پنجمین گام

پنجمین گام

کمال‌طلبی انسان‌ها و جوامع انسانی به ویژه در بعد فرهنگی، حد و مرزی ندارد. بیشتر گره‌هایی که انسان‌ها در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سلامت و بهداشت، ورزش و… دارند همگی به نوعی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به «فرهنگ» و «مدیریت» حاکم برآن‌ها ارتباط دارد. زیربنای ارتباطات سالم و سازنده، فرهنگ فردی و اجتماعی […]

12