بودجه

بودجه سال ۹۷ و نگاه شهرستان‌ها به آن

بودجه سال ۹۷ و نگاه شهرستان‌ها به آن

محمدمهدی جعفری‌زاده/ بدون تردید همه شهرستان ها در نقاط مختلف کشور با کمبودها، مشکلات و معضلات مشترک و متفاوتی مواجه هستند و هرکدام آینده بهتری را برای خود می خواهد. اینکه همه امید دارند که فردایشان بهتر از امروز و دیروز باشد توقع به جا و منطقی است که پاسخ آن را باید قوای سه‌گانه […]