مطالبه

مردم در انتظار گزارش هفتگی مسئولان شهرستان

مردم در انتظار گزارش هفتگی مسئولان شهرستان

محمدمهدی جعفری‌زاده/ طریق صحیح وادار کردن مسئولان به کار بیشتر و گسترده‌تر، این است که مطالبه مردم در گزارش کار خواستن از مسئولان را بالا ببریم. اگر شاخک های همگان در گزارش کار خواستن از مسئولان رده های مختلف افزایش یابد، هر مسئولی در حوزه فعالیت خویش، مجبور است پایان هفته بگوید که چه کار […]